K 30. výročí premiéry dramatizace Mistra a Markétky od Michaila Bulgakova byl vydán soubor dvou DVD s prakticky kompletní dokumentací k této inscenaci. Obsahuje scénář inscenace, seznam členů inscenačního týmu, soupis všech představení, dostupné video- i audiozáznamy, reprodukce recenzí, fotografií, programů, plakátů atd.

Zájemci si mohou tento dokument objednat na emailové adrese souboru
esence[at]mbox.cz za cenu odpovídající výrobním nákladům, tedy za 88 Kč (do vyčerpání zásob).

 Booklet kompletu DVD.

Booklet kompletu DVD.

 

OHLASY

           Byla jsem zvědavá, co z té knihy udělali, kniha je skvělá. Divadlo mi z velké části evokovalo pocit z knihy, zvláště Woland a jeho svita, která roztomile terorizuje a žertovně znervózňuje celou Moskvu. Bylo tam plno dobrých nápadů - stínohra na paravánu, za nímž se pohybují postavy před reflektorem a stíny těch vzdálenějších narůstají do obludnosti a pohlcují postavy stojící blíže k divákovi. Docílili několikrát napětí, které ti bere dech, a tak to má být. Jinak kupa legrace, dobře vybraná muzika. Jenom blázincové scény, asi dvakrát, byly příliš dlouhé a podobné. Ale celek překvapivě dobrý.
                                                                         Magdalena Budilová,
                                           knihovnice Vysoké školy chemicko - technologické, Praha


          Byl jsem na tom představení Mistr a Markéta od toho Bulgakova. Jeho román jsem se snažil přečíst, ale neuspokojil mě. Je to jako takový “černý román” ze začátku minulého století, ovšem s přihlédnutím k životu a situaci v SSSR v, resp. po roce 1930, což mi už nic neříká. Ovšem představení samo bylo znamenité a shodli jsme se (Dr. Novotný, Dr. Forbelský, oba znalci literatur a umu vůbec), že je to soubor vynikající, byť amaterský, hrající s chutí, elánem, nadšením, s radostí ze hry, což často u profesionální scény se vytrácí. Shledal jsem režii a vůbec vše za výborné, co z té zmateniny (románu) udělali. Pokud se týče výkonu Tvého zeťáka, shodli jsme se, že to byl výkon pozoruhodný. Je to opravdu talent po všech stránkách a škoda, že zde hnije. Kdyby žil jinde, třeba v nesvobodě, byl by geniální ve všem, co by vzal do rukou.

                                                                                   Karel Marysko v dopisu, Praha


Dvakrát amatérské divadlo l Především režijní nápady
Iris a Esence

          Co mají společného dvě takřka poetická jména Iris a Esence? Kromě latinského původu i to, že patří pražským amatérským divadlům s vysokými ambicemi.

          Bydliště však už mají jiné (....) Esence je souborem závodního klubu ROH Tesla Strašnice a najdeme jej v sále tohoto klubu v Čáslavské ulici.
          Shodou okolností jsme viděli představení obou souborů těsně po sobě. Můžeme tedy srovnávat. (....)
          Zato v Čáslavské ulici jdou lístky na dračku. Chodí sem studenti, mladí lidé kolem dvaceti, Esence je tak trochu móda.
          Mimochodem ještě je tu něco společného. Nesmírná poctivost a pracovitost, která se projevuje především na hereckých pokrocích. Společné je i to, že oba soubory hrají jak pro dospělé, tak pro děti. Iris prostěji, Esence složitěji.
          Dramaturgie Esence je totiž tak trochu výlučná - naposledy se rozhodli pro Bulgakovova Mistra a Markétku. Už román je nelehký jak k vykládání, tak k pochopení. Surrealistický tón zdůraznila Esence maskami, hrou světel, snovou vizí. V sledu obrazů působí na diváka realita i surrealita
v tísnivém protikladu. Soubor tento pocit umocňuje nápady hodnými avantgardního jeviště - scénickými i třeba pohybovými. Viděli jsme představení, jímž herci žijí.
(....)
          V Čáslavské i na Zavadilce tedy žijí dva nadějné soubory. Mají sice poněkud odlišný program
a jiné divadelní postupy, ale důležité je, že mají společný zápal pro hru.

                                                        Zuzana Pšenicová, Večerní Praha, 29. září 1983


          Vaši dramatizaci jsem samozřejmě hned přečetl, vaše inscenace bude asi hezká, plná scénického kouzlení, ale nejsem si jist, jak bude působit na ty diváky, kteří eventuelně Bulgakovův román neznají. Pro znalce to bude bezpochyby milá připomínka, další motivy a vazby si snadno domyslí. Pro ty, co román neznají, to bude horší, z románu se objevuje jen pár motivů, ale je jasné, že celý román a ani jen vše nejdůležitější by se do jednoho představení nevešlo. Mně osobně by nejvíc vadilo, že se neobjevuje paralela s Ježíšem a Pilátem Pontským dost výrazně, padne jen několik zmínek, já bych si představoval prolínačky s tímto románem v románu, ale to by musela být celá dramatizace trochu jiná. Tím vám nijak vaši práci nehaním, naopak, klobouk dolů! Ale tak, jak to leží a běží, by to pro náš soubor vhodné nebylo, děláme divadlo zatím - bohužel - stále trochu klasičtěji, i když se snažíme inscenaci od inscenace se od postav stále více odpoutávat. (....) Využiji toho, že scénář nemusím vracet a rád si ho ponechám. Kdyby mě někdy políbila múza a měl nutkání to předělat.

                                                                              Vladimír Gardavský v dopisu
                                                                                    Plzeň 15. leden 1984


S kuchařkou na Opičího krále

          Esence je podstata anebo chcete-li výtažek. Esence s velkým E je velice mladý, ale také velice úspěšný pražský amatérský soubor, který funguje při závodním klubu ROH Tesly Strašnice. To jest v Čáslavské ulici na Vinohradech. Chodí na něj četné obecenstvo, z větší části studenti a vůbec mladí lidé.
(....)
          Stejně současná byla a je velmi úspěšná hra Mistr a Markétka na motivy Bulgakovova románu. Ta vlastně přitahuje do Čáslavské ulice mnohé diváky. Absurdní vize i těžko pochopitelné výrazně herecké divadlo se, jak říkají vedoucí souboru, většinou rozleží v hlavě až za pár dní. Pak za nimi chodí přátelé a mermomocí chtějí půjčit román, který byl předlohou.
Výraz Esence není a nechce být jednoduchý, chce učit lidi přemýšlet, útočit na zlenivělé mozkové buňky.
(....)
          Esence je také kolektivní divadlo. Už program Mistra a Markétky ukazuje, že se na inscenaci podílí vlastně celý kolektiv. Má velké ambice a šťastné nápady. Chce být a je “svoje”. Má osobnost režisérky a několika herců, což je velký klad. O Esenci ještě mnoho uslyšíme.

                                                                Zuzana Pšenicová, Amatérská scéna 2/84


X. pražská přehlídka celovečerních her
amatérských souborů
Divadlo větších možností

(....)
Soubor Esence představil Bulgakova Mistra a Markétku s překvapivou scénáristickou a režijní invencí, které, žel, ne vždy odpovídala úroveň herecké tvorby.

                                                                         Jan Vedral, Amatérská scéna 7/84

Ocenění udělená inscenaci:
- cena za dramaturgii (Ivan Fried);
- cena za režii (Marie Kubrová);
- čestné uznání za ztvárnění role Markéty (Dagmar Uhlířová).


          Pokud už netrpělivě čekáte na slíbené pozvání do divadla, pak je tady. Dnes vás tedy zveme na představení Esence, což je název divadelního souboru ZK ROH Tesla Strašnice, kde také soubor většinou hraje, i když ho můžete vidět i jinde, např. v divadle Na Rychtě. Tento mladý amatérský soubor se pustil do práce více než náročné, pokusil se o realizaci dramatizace románu sovětského autora Michaila Bulgakova Mistr a Markétka a nutno říci, že tento pokus je ve svém výsledku úspěchem. Ostatně to potvrzuje i účast souboru na přehlídce amatérského divadla Šrámkův Písek 1984. Pokud tedy ještě nemáte kulturní program na říjen připravený, nahlédněte do kulturního přehledu, myslím, že návštěvy Esence litovat určitě nebudete.

                                                   Dana Czechová, Československý rozhlas - Praha
                                                   3. říjen 1984, 15 - 16 hodin (Hrajeme první směně)

(Poznámka redakce: Na Šrámkův Písek inscenace nebyla nikdy nominována)


Inšpirácia z Prahy

Zajtra a v nedeľu privítame amatérske divadlo
Esence v Dome kultúry Ružinov
l Pre dospelých Bulgakov, pre deti hra z čínskej mytológie

          Popri bohato rozkošatenom a aj žánrove pestrom pražskom divadelníctve pôsobí
v hlavnom meste aj niekoľko ambicióznych divadelných kolektívov, ktoré svojimi tvorivými výsledkami priťahujú rovnakú pozornosť ako tie profesionálne.
          Jedným z takýchto súborov je Divadlo Esence, ktoré pôsobí pri ZK Tesla Strašnice a od roku 1980, keď súbor vznikol, dosiahol najmä pre svoju priebojnú dramaturgiu niekoľko významných ocenení.
          S citom pre hľadanie hodnôt aj mimo hraníc nášho mesta prizvala dramaturgia Domu kultúry v Ružinove pražský amatérsky súbor Esence na dve pohostinské vystúpenia do svojej vynikajúcej a eště stále pomerne skromne využívanej divadelnej sály.
          Pražskí amatéri zo strašnickej Tesly, ktorých vedú skúsení divadelníci Marie Kubrová a Ivan Fried, zahrajú v divadelnej sále ObKaSS II. v ružinovskom Dome kultúry zajtra večer dramatickú koláž z románu Michaila Bulgakova MISTR A MARKÉTKA (....)

                                                              mpo, Večerník, Bratislava, 1. březen 1985


Dva razy z dielne pražskej Esencie

Amatérsky divadelný súbor na doskách
Domu kultúry Ružinov

          Koncom minulého týždňa hosťoval v malej sále ružinovského Domu kultúry amatérsky divadelný súbor pri ZK ROH n. p. Tesla Strašnice Esence. Z dvoch uvedených inscenácií nesporne významnejším počinom bolo naštudovanie dramatickej koláže, utvorenej na podklade románu Michaila Bulgakova Majster a Margaréta. Už podtitul naznačil, že uvidíme len zmes fragmentov, adaptovaných pre potreby súboru dramaturgom I. Friedom a režisérkou M. Kubrovou.
          Majster a Margaréta
je románom, ktorý sa zaraďuje k najoriginálnejším dielam nielen sovietskej, ale aj modernej svetovej literatúry. Je syntézou mytológie a grotesky, prenikavej satiry i svojskej filozofie umelca, obdareného nezvyčajnou obrazotvornosťou. Je čítaním neľahkým a previesť aspoň jeho hlavné časti do scénického tvaru predstavuje ťažko zvládnuteľný oriešok aj pre všestranne pripravený súbor profesionálny.
          Obzvlášť veľké úsilie vynaložila režisérka M. Kubrová, využívajúca v naštudovaní rozličné postupy a priestory. Hralo sa na javisku aj v hľadisku, víziu Margaréty inscenácia sprítomňovala prostredníctvom filmovej projekcie. Výsledok však ani zďaleka
NEBOL ÚMERNÝ
vynaloženej kolektívnej aj individuálnej námahe. V dvoch častiach naštudovania - Skutočnosť a Sen prevládali náznaky, nápovede, intelektuálno-emocionálne impulzy, dešifrovateľné pre diváka neznalého románovej predlohy len čiastkovo. A k tomu pristúpila herecká nepripravenosť, príliš zjednostraňujúca i splošťujúca úryvkovitú adaptáciu.
(....)
          Sympatický pražský súbor Esence v obidvoch predstaveniach prinajmenšom presvedčil, že mu ide o nastolenie podstatných ľudských problémov a otázok v rovine scénickej filozofickej reflexie.
(....)

                                                             - Vr -, Večerník, Bratislava, 5. březen 1985


Divadelní Esence

          Nerudova ulice na Malé Straně se zvolna halí do večerního šerosvitu. Hledám sál Baráčnické rychty. Neznám adresu a tak se nechám instinktivně vést skupinkou svátečněji oblečených lidí. Tipovala jsem správně - záhy stojím (naproti domu U tří housliček) před komorně laděným plakátem: Divadlo Esence, soubor ZK ROH Tesla Strašnice uvádí dramatickou koláž podle románu M. A. Bulgakova Mistr a Markétka .... Celému sdělení dominují dvě prostá a přece trochu magická slova: Dnes naposled! Tedy derniéra ....
          Soubor se loučí s inscenací, kterou měl na repertoáru celé tři roky; vystoupil s ní více než třicetkrát. Získala si nejen obecenstvo, ale i odbornou porotu - na X. pražské amatérské přehlídce celovečerních her dostala cenu za dramaturgii, za režii a čestné uznání za herecké ztvárnění Markéty. Ale to je již minulost.
(....)
          Rozhodující podíl na úspěších obou inscenací (ale i dalších) má inženýrka Marie Kubrová, spoluautorka scénářů a režisérka. Po představení Mistra a Markétky (které zhodnotila konstatováním: “Hrávali to lépe - přece jenom na ně již padá z tolika repríz určitá únava.”) jsme se spolu sešly, aby mi řekla něco bližšího o souboru i o režisérských radostech i starostech.
(....)
                                                 Maryša Ginterová, Kulturní rozvoj, 26. srpna 1986(Po kliknutí se fotografie a obrázky otevřou ve vyšší kvalitě.)

Mistr a Markétka (10 kb) Ivan Bezprizorný (21 kb)

Mistr a Makétka (24 kb)  Sabat u Wolanda (31 kb)

Woland a jeho suita (25 kb)  Markétka a Woland (23 kb)

Markétka (24 kb)

Foto: Jiří Procházka

Mistr na klinice (28 kb)  Ivan Bezprizorný na klinice (29 kb)

Wolandova suita (25 kb)  Woland a Kocour (29 kb)

Mistr a Markétka (23 kb)

Foto: Jan Bezucha


Plakát na Markétku (88 kb)

Plakát: Miroslav Bochňák


Program od Ivany (63 kb)

Program: Ivana Kosková


Program od Bohouše (76 kb)

Program: Bohumil Bochňák

ZPĚT DO HISTORIE