OHLASY

Z NÁVŠTĚVNÍ KNIHY DIVADLA:

První Mumraj bronzovej,
druhý Mumraj stříbrnej,
třetí Mumraj ZLATEJ!
Hana

Je potřeba tvořit a VÁM to jde, pokračujte, prosím. Děkuji.
Bára.
  (Karlínské Spektrum 6. 12. 2002)

Podruhé třetí Mumraj = šestkrát skvělej.
Hana Ha

Merci! J´ai beaucoup aimé la piéce. Bons acteurs à bientôt.
Marie.
  (Karlínské Spektrum 14. 2. 2003)


PRVNÍ RECENZE

          Dnes, 14.2.2003, dávali opět na scéně divadla Esence Birinského Mumraj v zimní krajině. Po kolikáté již? Divadélko malé, útulné a rodinná atmosféra slibovaly příjemný večerní zážitek. Nezklamala jsem se, a vrátila se v duchu do mého dětství, kdy se u nás na vsi navštěvovala ochotnická představení na dobře připravené scéně v místní hospodě. Vždy to byla zvláštní událost pro celé široké okolí, chlapi si popili, ženské šveholily, obdivovaly, kritizovaly a záviděly schopnosti herečkám. Zvláště si pamatuji na paní Doležalovou, hubenou "žírafu", která vynikala schopností přednášet dlouhé monology bez zadrhnutí a výpadků. Nerada bych se však kohokoliv z herců svou vzpomínkou na ochotníky dotkla, pokud jsou profesionály, nebo studují herectví. To jen velikost scény mou vzpomínku vyvolala.
         
Jedním z příjemných překvapení byly kostýmy, které mi shodně připomněly materiály
a barvy, z nichž jsem nedávno vyráběla můj domácí patchwork.
         
Překvapila mne též scéna a očividná péče, s jakou byla uspořádána. Byla provedena velmi profesionálně a čistě - v protikladu s obavou před červenými hadříky, rozdanými při vstupu do předsíně.
         
Místy roztomile nezvládnutá choreografie působila přirozeně v kontextu s obsahem
hry, která měla karikovat revoluční hnutí.
         
Nikoho z herců jsem do té doby neznala a tak oceňuji převtělení pana Dušana Hübla a
paní Ladislavy Švandové do role a zpět na konci představení. Zvláště principálova družina v podání paní Ladislavy Švandové vytvářela typicky ruskou postavu, i když to snad pro zdůrazňovaný evropský charakter herců nebylo hlavním režijním záměrem postavy. Podobně rusky působil i student pana Miroslava Jecha, jak si asi představujeme ruské anarchisty. I pan Jan Novotný jako gubernátor působil velmi přirozeně v zvládnuté roli, ač scéna s atentátem vyzněla patrně z režijní nouze nepravděpodobně.
         
Slabý hlas Lenské v podání slečny Dagmar Volné lze jistě napravit hrudními cviky a
zesílením postavy, poněvadž jinak náročnost role zvládla profesionálně dobře. Kolja, kterého ztvárnil Štěpán Volný, však byl pozoruhodný celým svým vystoupením. Zhýčkaný klacek gubernátora a současně maminčin mazánek se pohyboval po scéně s jistotou a bravurou neočekávanou a zcela nevtíravou. U dam se to předpokládá jakoby samozřejmě. Máša a Sáša (slečny Margareta Vakrmanová a Elmíra Kubrová) byly obdivuhodné každá trochu jinak. Nejlépe se projevily ve scéně politických bojovnic, kde zanícení, s nímž se vrhaly do děje, si v ničem nezadá se sovětskými propag filmy. Dernov (pan Jozef Sokol) dělal dojem, jakoby mu ujel autobus, ale představení přece jen stihl. Choť gubernátora v provedení paní Boženy Kubrové byla sladká a jemná, avšak představuji si, že by měla svoji panovačnost projevovat sebevědomějšími gesty, než jen dupáním, i když je to patrně v souladu s postavou. Pan Radek Volný, který hrál principála, měl poutavé gesto s otočením pláště kolem ruky, avšak měl se při tom hlouběji uklonit.
          Člověk je zvyklý po prožití uměleckého díla nechat doznívat dojmy a prodloužit si
prožitek na delší dobu, čímž umělecké dílo ovlivňuje život lidí. Bezprostřední setkání s herci mi tento prožitek zkrátilo, poněvadž jsem se rychleji dostala do reality. 
         
Též mne zaujala myšlenka, kdy nápad na provozování hry začal. Zcela jistě po sametové revoluci. Jaké štěstí, že je už možno beze strachu dělati si legraci z neblahé historie. Jen se zdá, že je té legrace ve společnosti málo, protože je mezi námi ještě příliš mnoho současníků revoluce, kteří se bojí podívat na svoje přisluhovačství očima kritiky svých činů. To je asi klíč k úspěchu provozování tohoto kusu, i když by měl přilákat právě alespoň ty, kdo neměli odvahu hnout ani prstem, avšak alespoň nijak nepomáhali. Nevzdávejte se, neboť mladí herci byli přirozenější asi právě z toho důvodu, že sami znají komunismus pouze z vyprávění.

                                                                                                                   Olga Jirsová
                                                                                                                 (vnučka překladatele)


Karlínská tříska 2003 (23 kb)

KARLÍNSKÁ TŘÍSKA 2003

TŘETÍ TŘÍSKA
(...)
Tradiční účastník Karlínské Třísky, Amatérské divadlo Esence, se představilo hrou Lva Birinského Mumraj v zimní krajině. Přestože se jedná o text klasika ruské dramatiky, je autorský vklad souboru zřejmý. Předloha obsahuje jasné ústřední téma, dává šanci absurdnímu humoru a není mnohomluvná. Výsměch jakékoliv fanatické ideologii, zde dovedený ad absurdum, byl v zásadě zřetelně a artikulovaně z jeviště sdělen. Velký podíl na tom má, dle našeho názoru, režisérka inscenace Marie Kubrová, které se podařilo velmi jednoduše a čistě stylizovat jevištní dění, včetně složky herecké. Ocenění hodný je i hudební plán. Vybrané hudební motivy nejen dokreslují dění na jevišti, ale nesou i další významy. Stejně šťastně bylo zvoleno i scénografické řešení, kde převládala revoluční červená, zde využitá nápaditě a funkčně. Soutěžní představení však trpělo jistou nevyrovnaností jednotlivých situací. Zatímco někde byly nabízené dramatické situace vyřešeny a naplněny beze zbytku (např. schůze, kde anarchisté sedí v řadě a jednají s herci, na které židle nezbyla), jinde si divák musel domýšlet ne zcela zřejmý smysl konaného, včetně point (např. v okamžiku, když si tajemník obléká kabát, všichni pouze čekají bez zřejmého postoje).

Také v herecké oblasti jsou zřejmé jisté rezervy, přičemž nutno říci, že parta anarchistek byla po této stránce asi nejdále. Stálo by také zamyslet se nad temporytmem, který zvláště ve druhé půlce představení pokulhával. Pokud se podaří souboru odstranit větší či menší kosmetické vady na kráse, má velkou šanci zaujmout diváka aktuálním sdělením, humorem a vynalézavým jevištním obrazem.
                                
                                   Milan Schejbal, Amatérská scéna 2/2003

Ocenění udělené inscenaci:
inscenace byla na doporučena k postupu na národní přehlídku
činoherního divadla Femad Poděbrady 2003


Z NÁVŠTĚVNÍ KNIHY DIVADLA:

Moc jste se nám líbili. Děkujeme
Exil (Divadlo Exil Pardubice 5. 4. 2003)


XXX. FEMAD PODĚBRADY

AMBICIÓZNÍ, LEČ ROZPORUPLNÝ MUMRAJ

          Amatérské divadlo Esence z Prahy si vybralo k nastudování hru Lva Birinského Mumraj, kterou uvádí pod názvem Mumraj v zimní krajině. Hra pochází z roku 1910 a přináší pohled na to, jak paradoxně také může vzniknout revoluce, jak lze jakoukoliv myšlenku zneužít pro vlastní prospěch. Předloha v sobě nese silné prvky expresionismu a rozhodně není snadné realizovat ji na jevišti. Představení Esence nezapře určité ambice, ale ve svém výsledku je poněkud nevyrovnané a rozporuplné.
          Nakročeno je zajímavě a lze se domnívat, že odpovídajícím směrem. Je to divadlo demonstrativní, divadlo obrazů oddělených hudebně pohybovými předěly... Ale zdaleka ne všem obrazům a motivům rozumíme. Chápeme, že sledujeme mumraj a chaos, kdy je vše naruby, a že je to úmysl. Jenže i chaos na jevišti musí mít svůj přesný řád a ten v tomto případě postrádáme. Nerozšifrujeme, nakolik je volba prostředků záměrná a nakolik náhodná, kdy vychází z tématu a kdy je jen vnější ilustrací, proč je v ten konkrétní okamžik zvolena právě ta určitá hudební sekvence, zda má pohybová stylizace hlubší význam, nebo je pouhým vnějším znázorněním chaosu... Vše je jakoby naznačeno, ale nedotaženo - protože není použito přesně v určitý okamžik. I temporytmus inscenace se pak stává poněkud jednotvárným, protože i některé výrazové prostředky se posléze stereotypně opakují. Nerozumíme ani tomu, proč se mumraj odehrává v zimní krajině.
          Zajímavé je i výtvarné pojetí scény - jistá zdobnost evokující dobu gubernie, ale ve sprejerském zpracování odkazujícícím k dnešku. Dál se s tím ale už nepracuje.
          Můžeme tedy shrnout, že si soubor vytkl náročný cíl, a to je bezesporu třeba ocenit. Ale ambice inscenace tentokrát přesáhly dovednost realizovat je na jevišti a sdělit tak čitelně svůj záměr divákovi.

 záznam hodnocení poroty: Mgr. Alena Exnarová,
z
pravodaj FEMAD č. 3, 10. května 2003
Alena Exnarová, Amatérská scéna 3/2003

TAXONOMIE JEDNÉ PŘEHLÍDKY
aneb TŘÍBENÍ V AMATÉRSKÉM DIVADLE

(...)
V inscenaci Birinského Mumraje v zimní krajině (s úryvky z textů dalších autorů) pražského Divadla Esence byl zřetelný záměr, jenž ovšem nedokázal spojit mnohost prostředků v celistvý divadelní tvar. Takže to, co mělo být předností, se stalo záporem: jednotlivé prvky působily svou izolovaností dojmem poučené, inteligentní vykalkulovanosti.
(...)

Jan Císař, Amatérská scéna 3/2003


Open Air Program (5 kb)    Divadlo evropských regionů (10 kb)

OPEN AIR PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ

Z NÁVŠTĚVNÍ KNIHY DIVADLA:

Nejlepší představení za neděli na festivalu "Divadlo evropských regionů"!
:-)  Jen tak dál !!
(Atrium Městské hudební síně Hradec Králové 22. 6. 2003)


Bylo nás tu 6 a půl, bylo to nejkrásnější a nejoriginálnější představení, které jsme zažily.

P.S. Harry: Probudilo to ve mě revolucionářské a alkoholické pudy. Ať žije revoluce a úžasní herci, kteří dokázali hrát v extrémních klimatických podmínkách a dodrželi slovo "Pršet nebude". Přeji hodně a pěkné počasí.

Byl to nejlepší kus, co jsem zažil. Jako správný anarchista piju alkohol (rum).

Tohle byl nejoriginálnější kousek, co jsem zhlédl. Super. Ron

I já se připojuju a fandím do budoucna. Shamil & Karkulka. Zlomte vaz !
(Vyšší Brod 28. 7. 2003, kde byl Mumraj odehrán za průtrže mračen a bouřky pro skutečně 6 a půl [v kočárku] diváka na zhruba 13 m2, na něž se vměstnali hrající i nehrající herci, režie, technika a všichni diváci)


Před představením jsem byla na mši v kostele. Zajímavá srovnání. Děkuji.
Olga Jirsová

Ohlas doručený e-mailem:
Chci poděkovat za pozvání na moc hezké představení. Moc dobře jsme se bavili, samo dílko je zdařilé. Výkony řady členů ansámblu mě mile překvapily svojí vyzrálostí, zejména pánské.
Karel (Karlínské Spektrum 1
2. 3. 2004)


Z NÁVŠTĚVNÍ KNIHY DIVADLA:

Za DrMol tlekáme !!! REVOLUCE. Sláva !!!
Darina a ... ... ... (Karlínské Spektrum 8. 6. 2004)


Těším se na říjen. Děkuji.
???

Fakt bylo to moc moc moc pěkný!!! (...) Přeju vám hodně úspěchů a strašně moc diváků!!!
Váš věrný divák ANARCHYSTA LÁDÍK

Znám vás už z dřívějška a viděla jsem už pár vašich her a byly SUPER! Jste skvělej soubor! Přeju do budoucna jen to NEJLEPŠÍ!!! A hlavně víc diváků!!!
"SNAD" budoucí kolegyně Lucinka (Vyšší Brod 26. 7. 2004)

Excelentní projev, famózní a perfektní scénické osvětlení, bezchybná režie :-)
Pavla & Tereza

Nic duchaplnějšího mě nenapadá. Ať žije revoluce!
(Karlínské Spektrum 8. 6. 2007)

REVOLUCE JE NA DNĚ FLAŠKY!

I enjoyed it very much, even if I don´t understand all the Czech.
Pei Fang

Moc povzbudivý. Díky. J.
(Karlínské Spektrum 7. 11. 2008)

Nejdřív jsem měla dvě vodky, do každý nohy... Pak jsem si přečetla v novinách na scéně titulek "Letí vykrojená tanga", pak jsem si dala ještě jednu vodku a zapálila žampión ... nebo to byl lampión?
B.

Inspirativní, zvláště ke 20. výročí sametové revoluce, že? :-)
Milan (Karlínské Spektrum 23. 10. 2009) 


KARLÍNSKÉ JEVIŠTĚ 2013

Jsem stálým příznivcem divadla Esence. Škoda, že vás nemůžu vidět častěji.
Vladimír Gut

Jsem neskutečně nadšená... :-) cestou jsem toho řekla mnoho a teď mi papír vzal slova z úst... Tak inteligentně logicky zahraný šprým z dějin jsem ani vlastně nebyla schopna pobrat v tak krátké době (...). Naprosto šarmantní a krásné. Děkuji já vám. Za blízce rodinnou atmosféru též, v které nebála jsem se smát a přemýšleti nahlas.
Děkuji. Lenka Vínečko

Přátelům z Krčské stráně se to moc líbilo!

Děkuji za nevšední zážitek, vodku, připomínku zašlých časů lampiónových průvodů, sympatické revolucionářky, ukázky dobré muziky a vůbec rodinnou atmosféru
v revolučním čase.
D & K (Karlínské Spektrum 15. 11. 2013)

Fotografie z Karlínského jeviště

Ocenění udělené inscenaci:
Celému souboru za choreografii


Po kliknutí se fotografie otevřou ve vyšší kvalitě.

Ivan Chabarovič vás vítá (21 kb)    Mumraj začíná (31 kb)

Principál Snop a jeho družina (28 kb)    Volají z ... (25 kb)

Kozakov se jistě polepší (29 kb)     Zato Kolja Jelizavetu obdivuje (31 kb)

Dva marxisti (28 kb)    Snídaně u gubernátora (27 kb)

Milion lidí v jednom dni (23 kb)

Revoluce ? (29 kb)    Kozakov a Saša (20 kb)

Mluv konkrétně ! (24 kb)

Jen si dopřejte (26 kb)    Gubernátor revolucionářem ? (26 kb)

Jste mi sympatická (29 kb)    Co se tady děje ? (26 kb)

Již ... (32 kb)    Ani krok z místa (33 kb)

Foto: Pavel Štoll

FOTOGRAFIE Z PREMIÉRY:

Snop a jeho družina (26 kb)    Střílím (27 kb)

... nebo tě zastřelím (23 kb)    Sbohem, drahé (23 kb)

Revoluce (30 kb)    Kulturní fronta (38 kb)

... vzhůru ... (25 kb)    Diktuji odpověď vládě (39 kb)

Kde to jsme? (16 kb)    Premiérové publikum (32 kb)

Foto: Miroslav Bochňák (1,3-6,8,9) a Lenka Sýkorová (2,7,10)

 

PLAKÁT A VSTUPENKA

 

ZPĚT DO HISTORIE

NAVŠTIVTE TAKÉ STRÁNKY MINULÝCH INSCENACÍ MUMRAJE:

MUMRAJ 1976

 

MUMRAJ 1992