VÁCLAV SOJKA

(24. ledna 1905 - 5. července 1926 v Praze)

Loutkoherec, dramatik, překladatel, student filosofie.

Po kliknutí se obrázky otevřou ve vyšší kvalitě.

Václav Sojka (nedatováno)   Václav Sojka (1922)  Václav Sojka (1924)

Václav Sojka (nekrolog 1926)  Náhrobek Václava Sojky

Fotografie k nekrologu,
Loutkář č. 1/1926
Náhrobek Václava Sojky

Deputace loutkářů u Sojkova hrobu (1935)

Deputace Sjezdu loutkářů (1935) u Sojkova hrobu

Brokát, princ z pohádky v loutkové podobě (asi 1928)  Žába s mikádem

Brokát, princ z pohádky, Sojkova veršovaná klasika
v původním loutkovém provedení

Ale psal i modernu: Pohádka o žábě
s mikádem (Žába třetí zprava)

Kdo je Sojka ml.??? (čeští loutkáři v Londýně 1930)

A na závěr trochu mystiky: roku 1930 byl Václav Sojka ml. již čtyři roky mrtvý.
Je to jeho duch, měl bratra nebo je popiska fotky chybná? Můžeme hádat.

Záhada byla 3. 8. 2017 vyřešena díky panu Pavlu Sojkovi ml.: na snímku je bratr Pavel Sojka,
vpravo za ním jejich sestra Růžena (v popisce není uvedena).

    

Hrob Václava Sojky se najít podařilo (Vinohradský hřbitov, IV-III, č. 112), ale záhada londýnské fotky byla rozřešena až později.
Kromě Václava jsou zde pohřbeni: jeho otec Václav (+ 1966, pohřeb 1967), bratr Ing. Pavel Sojka (pohřeb 1967),
Martina Sojková (1931) a sestra Růžena Sojková (1956).

Zdroje:
Loutkář, ročník 13, číslo 1, Praha 1. září 1926, str. 22 (nekrolog)
Loutkář, ročník 17, číslo 3, Praha 15. listopadu 1930, str. 64 (první portrét a Londýn)
Loutkář, ročník 22, číslo 1, Praha 12. září 1935, str. 4 - 5 (náhrobek)
Loutkář, ročník 22, číslo 5, Praha 23. ledna 1936, str. 70 - 72, 79, 80 (portréty, Žába a Brokát)