OPIČÍ KRÁL A EXPO 2010

Výstava o největší čínské legendě a jejích českých ohlasech
MĚSÍC ČÍNSKÉ KULTURY
Vlastivědné muzeum OLOMOUC
26. října 2011 - 8. ledna 2012
Výstavu zhlédlo cca 1300 návštěvníků

Po kliknutí se obrázky otevřou ve vyšší kvalitě

Vlastivědné muzeum na náměstí Republiky    Celkový pohled na expozici

Paní Heřmanová, první české vydání a Esence    Expozice divadla Esence

Sklenářovy barevné ilustrace    Dětský koutek výstavy

Buddha

POŘADATELÉ VÝSTAVY:
Vlastivědné muzeum Olomouc
Konfuciova akademie při Univerzitě Palackého Olomouc
Katedra asijských studií FF UP Olomouc
Centrum na podporu integrace cizinců Olomouc
Česko-čínská společnost, pobočka Olomouc
Galerie Zdeněk Sklenář Praha - Litomyšl
Památník Dr. Emila Holuba v Holicích

Spolupráce:
PhDr. Zdenka Heřmanová
Zhang Lingli
PhDr. Zlata Černá
Amatérské divadlo Esence Praha