LEV BIRINSKIJ - pokračování

Přechod přímo na NOVINKY.
Pokračování na Birinského ŽIVOTOPIS v momentálně aktuální podobě.
Návrat na ÚVOD textu o pátrání po Birinském.
Zpět na domovskou stránku divadla.

Další zdroje informací:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski
https://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski

https://fr.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лео Бирински
(URL zkopírujte, nelze prokliknout)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лео_Бірінськи
(obsahuje dost chyb; URL zkopírujte, nelze prokliknout)
https://mg.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski

Aktualizace:  23.07.2020


22. března 2004:

          Od paní Dr. Renate Rätzové z archivu Akademie der Künste v Berlíně přišla kouzelná fotografie berlínského Gubernátora Iwana Chabarowicze v podání Emanuela Reichera (Narrentanz alias Mumraj, Lessing-Theater Berlin, 1912). Vřelý dík.

Berlínský Gubernátor z roku 1912 (19 kb)

Pramen: Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Berlin
Fotosammlung zum deutschen Theater


31. března 2004:

          Sborník "Lev Birinskij (životopisný mumraj)" a reprinty originálních vydání Birinského her Der Moloch, Narrentanz a Raskolnikoff jsou veřejnosti k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v Praze: http://db.divadelni-ustav.cz/fdb/indexs.php?typ=F&lang=cze


5. srpna 2004:

          Birinskému nové zapomenutí zatím snad nehrozí. V srpnu 2002 měl premiéru jeho Mumraj v budapešťském amatérském divadle Ször Pentin Társulat pod názvem Maskarádé a v režii paní Sarolty Jancsó.

 Revoluce podle Budapešťanů (31 kb)

Zdroj informace: http://www.terasz.hu/main.php?id=egyeb&%20page=cikk&cikk_id=3652


2. - 5. září 2004:

          Návštěva Ukrajiny včetně Birinského potencionálního rodiště Lisjanky žádné nové zjištění ani stopu nepřinesla. V lisjanském muzeu byla zřízena expozice věnovaná Birinskému. Začíná se rýsovat možnost překladu Birinského her do ukrajinštiny a jejich uvedení v ukrajinském divadle. Po více než 120 letech by se tak symbolicky vrátil do svého rodného kraje. Jeho dílo by se tu objevilo vůbec poprvé.


26. října 2004:

          Birinskému zapomenutí opravdu nehrozí. Dne 10. června 2004 (tedy dva dny po eventuálních Birinského 120. narozeninách) měl Mumraj premiéru v brněnském amatérském divadle TakyRyba v režii Ondřeje Bauera.

Zdroj informace: http://www.takyryba.org/html/mumraj.htm


12. dubna 2005:

          Na webu berlínské aukční síně Galerie Bassenge se podařilo objevit reprodukci Birinského karikatury. Autorem je novinář a kreslíř Benedikt Fred Dolbin - rodák z Vídně, později prožil mnoho let v Berlíně, roku 1935 emigroval do USA. Z kterého období pochází tato karikatura, není jasné. Každopádně máme před sebou teprve druhé známé Birinského zobrazení.

© Benedikt Fred Dolbin: Karikatura Birinského (23 kb)

Zdroj informace: http://www.bassenge.com/


21. dubna 2005:

          Další pozoruhodná trofej do sbírky pozůstatků po Birinského činnosti. Od soukromého sběratele z USA se podařilo získat zvukový záznam rozhlasové hry The Lady Has Plans, která vznikla podle posledního známého filmového scénáře napsaného Birinským. Není sice jasné, jaký půvab měla právě v rozhlase nahá záda špionky (v podání Rity Hayworthové) s tajnými plány namalovanými na ně neviditelným inkoustem, nicméně hra s tímto bizarním nápadem pana Birinského se vysílala 26. dubna 1943 na okruhu CBS. Díky, pane J. Davide Goldine, za Vaši sbírku starých rozhlasových programů.


13. června 2005:

          V Divadelní revue č. 2 / 2005 vyšel obsáhlý článek o Birinském, doplněný soupisy inscenací a děl vydaných tiskem, jakož i obrazovou přílohou.

Odkaz: http://www.divadlo.cz/zivotopisny-mumraj-lva-birinskeho-aneb-dobrodruzst


12. srpna 2005:

          Prokazatelně byla objevena další Birinského hra, tentokrát z amerického období. V pozůstalosti po Hermanu Bernsteinovi, která je uložena v archivu Centra pro židovské dějiny při Institutu YIVO v New Yorku, existuje text Birinského tříaktové hry The Holy Devil s Rasputinovským tématem. Bernstein se pokoušel hru adaptovat - přejmenoval ji na The Wicked Saint a rukopisnými poznámkami doplnil Birinského strojopis, zejména ovšem o drobná zpřesnění jeho angličtiny. Podaří se fotokopii textu získat? Je to v této chvíli jediný známý zachovaný text Birinského hry z amerického období na světě - o ostatních hrách víme pouze díky jiným indiciím. Jde o text, který nevlastní ani Library of Congress.
          Významný novinář a diplomat Herman Bernstein (1876 - 1935) mohl hrát v Birinského životě zásadní roli. Kolem roku 1912, v době největší Birinského evropské divadelní slávy, dělal evropského korespondenta několika americkým novinám a časopisům. Sám překládal a literárně tvořil. Mohl přivést Birinského Mumraj na americké jeviště (existuje velmi věrohodná indicie, že se roku 1912 někde v New Yorku hrál), mohl inspirovat Birinského k emigraci do USA a mohl mu v počátcích jeho tamního pobytu pomáhat (třeba i s tou angličtinou). Bude ochoten Institut YIVO, zabývající se problematikou východoevropských Židů v USA pomoci s pátráním po Birinském? Věřím, že má velmi široké možnosti. 


24. října 2005:

          Po dvou a půl letech se podařilo rozlousknout "indickou záhadu"  (viz zpráva ze dne 13. 3. 2003). Díky paní Dr. Dagmar Markové z Orientálního ústavu ČAV jsme se dozvěděli, že zmíněným člověkem se zásluhami o indické moderní divadlo byl nejspíše Prof. Maria Krzysztof Byrski z Institutu orientalistiky při Varšavské univerzitě, který pobýval v Indii na stáži počátkem 60. let. Panu profesorovi se tedy omlouvám za neúmyslné upření zásluh. A zároveň zveřejňuji dementi: Birinskij patrně nikdy Indii nenavštívil a na rozvoji indického divadla se tedy nepodílel.


1. prosince 2005:

          Velice důležitá informace z vídeňského Civilního úřadu přímo navazuje na objev ze 14. 7. 2003 a týká se manželky Hermanna Gottesmanna (podle mé hypotézy Birinského otec). Podle nově objevených pramenů nepocházela z Haliče jako Hermann, ale narodila se na Ukrajině. Dokonce přímo v Lisjance, tedy
v pravděpodobném Birinského rodišti. A aby těch novinek nebylo málo, dívčím jménem byla Berinská neboli Birinská (viz výklad o tomto jménu ze dne 1. 9. 2003), prvním jménem zřejmě Čarna. Svatba Hermanna a Čarny se konala roku 1877 (ženichovi bylo 18, nevěstě 15 let; Leo se narodil o sedm let později) ve vsi Počapincy, ležící asi 10 km východně od Lisjanky. Většina dosavadních hypotéz o Birinského původu tedy dostala pěkně na frak. Přiznám se, že šlo o takové překvapení, že jsem si zatím netroufl vytvořit hypotézu novou. Matriky
z Počapinců se prý zachovaly, takže se třeba naše vědomosti ještě rozšíří.


8. prosince 2005:

          Byl vydán reprint dvou nalezených verzí Birinského hry The Holy Devil. Jde o první Birinského divadelní hru z amerického období a jeho první anglicky psanou hru, jejíž text se podařilo najít.


23. ledna 2006:

          Podařilo se získat videozáznam inscenace Slovenské televize Bratislava Chaos (Mumraj). V březnu 2001 ji režíroval Milan Lasica, Gubernátora hrál Martin Huba.


26. ledna 2006:

          Soukromá badatelka paní Celia Male zjistila v databázi vídeňské Izraelitské náboženské obce, že na židovském hřbitově v Klosterneuburgu (dolnorakouské město ležící na Dunaji v těsném sousedství Vídně) je pohřbena jakási Amalia Gottesmann Birinska. Podle umístění hrobu zemřela patrně v roce 1916. Mimochodem - tuto informaci databáze vydá pouze při zadání poněkud mystické kombinace vstupních dat. Pokud se zadá pouze jméno, hřbitov či poloha hrobu - byť vše v naprosto správné podobě - neobjeví se nic. Uff!!
          Kdo byla Amalia???  Vzhledem k této naprosto vzácné kombinaci jmen to musela být Birinského velmi blízká příbuzná. Starší sestra??? Mohla se narodit někdy v oněch podivných sedmi letech mezi svatbou Hermanna a Čarny (1877) a Birinského narozením (1884) v Lisjance (viz záznam ze dne 1. 12. 2005)? Kdo ví???


9. února 2006:

          Bylo vydáno CD se všemi známými divadelními texty Birinského. Kromě fotokopií původních vydání (v případě Rasputina rukopisu) her Der Moloch, Narrentanz, Raskolnikoff a The Holy Devil (Rasputin) disk obsahuje oba existující české překlady (Moloch, Mumraj) od Vincence Červinky a české synopse zbývajících nepřeložených her. U Rasputina je synopse rozšířena o materiály k historickým souvislostem hry.


8. května 2006:

          Návštěva židovského hřbitova v Klosterneuburgu. Podařilo se najít Amaliin hrob (viz záznam ze dne 26.1.2006):

Zde se Amálčin hrob ukrývá (54 kb)  Tentokrát existuje i náhrobní kámen a nápis (43 kb) 

Data nejsou na fotografii úplně jasně patrná, ale Amalia se narodila 28. prosince 1897 a zemřela 5. května 1916, tedy v 18 a půl letech. Byla to tedy Birinského mladší sestra? Prozradí něco dlouhý hebrejský epitaf v horní části náhrobku (na fotografii je vidět jen poslední řádek)? Nebo se ještě najdou nějaké další dokumenty v rakouských archivech? Okamžitě rozesílám další prosby na všechny možné strany.


9. května 2006:

          Souběžně s pátráním po Amalii: v archivu The New York Times se podařilo najít zprávy, které prokazují, že Mumraj měl ve středu 13. listopadu 1912 premiéru v newyorském divadle Irving Place Theatre, jež patřilo německým divadelníkům. Hrál se tedy samozřejmě v němčině pod původním názvem Narrentanz.

The New York Times: Zpráva z 10. 11. 1912 (86 kb)

© The New York Times, Zdroj informace: http://www.nytimes.com/

Berenice Abbott: Irving Place Theatre v roce 1938 (16 kb)

© Museum of City of New York, Zdroj informace: http://collections.mcny.org/

A podle dalších článků lze soudit, že to nemuselo být poslední americké uvedení této hry. Zdá se, že hned v další sezóně měl být Mumraj uveden v adaptaci na hudební komedii.

          A ještě jeden zajímavý poznatek přinesl průzkum digitálního archivu NYT. V celkem 47 nalezených článcích z let 1912 - 1944 není ani jediná zmínka o hře The Holy Devil, přestože se noviny často několikrát a dlouhodobě zabývaly i projekty, které se nakonec vůbec neuskutečnily. Mohlo by to svědčit o tom, že hra vůbec nebyla uvedena, ani se o jejím uvedení neuvažovalo (alespoň v New Yorku a jeho okolí, kde se odbyly všechny Birinského americké divadelní aktivity). Její případné uvedení v současnosti by tedy pravděpodobně mohla být světová premiéra.


10. května 2006:

          Z městského archivu v Klosterneuburgu přichází zpráva, že jediným dokumentem o Amalii (viz záznam z 8. 5. 2006), který se tam zachoval, je protokol o jejím úmrtí. Pocházela zřejmě z Czernowitz (!!), v Klosterneuburgu pracovala jako pomocná sestra v c.k. rezervním vojenském špitálu. A onoho nešťastného 5. května spáchala sebevraždu sublimátem.
          Tedy další tragický osud v Birinského blízkém okolí. Víme (z přihlášek k pobytu), že Birinskij odjel 22. května 1916 na tři měsíce do lázní Siegenfeld v Dolních Rakousích - šlo o reakci na rodinnou tragédii?.


11. května 2006:

          Achab Haidler vyluštil a přeložil Amálčin epitaf. Byl věnován jejím otcem a mimo jiné z něj vyplývá, že vlastním jménem ze synagogy se jmenovala Malka (královnička) - Amalii používali jen pro nežidovské spoluobčany. Dovolím si zde celý epitaf v Achabově nádherném přebásnění do češtiny uvést:

Ta holuběnka čistá,
s jejím skonem jako bych přišel o svou duši,
když se stala ta věc od H-spodina, B-ha živého
Mé oči prolévají potoky slzí,
aniž bych chtěl – nad tou ztrátou
obrovskou jak moře. Můj hlas – jak hlas
v Rama – zajíká
se hrdlo mé od výkřiků zoufalství, pohasly
oči mé pláčem nad smrtí dcerky mé
mladé a v rozkvětu, plničké chval,
výkvětu mezi ženami (Jisroele), mé nejdražší na světě
Malky (kéž se její duše octne v Ráji),
která se dožila jen osmnácti
let, čtyř měsíců
a devíti dnů
Běda mi a běda duši mojí,
běda mi pro moje pochybení, neboť jedině
pro hříchy otců umírají děti ....


12. května 2006:

          Podařilo se získat výtisk prvního knižního vydání hry Der Moloch (1910) s autorovým vlastnoručním věnováním a podpisem:

"Recht frohe Weihnachten" nám přeje Leo Birinski (18 kb)


20. června 2006:

          Z vídeňského městského a zemského archivu přichází zpráva, že do nejstarší nalezené policejní přihlášky zapsal dne 14. října 1904 Hermann Gottesmann (viz záznam ze dne 1. 12. 2005) kromě manželky Čarny ještě nezletilé dcery Malku (7 let)  a Annu (5 let). Malka Gottesmannová Birinska byla tedy dcera Hermanna a Čarny Gottesmannových.
          Později se podaří získat kopii matričního záznamu Malčina narození. Ukáže se, že uvedený závěr nebyl úplně přesný - Malka zřejmě byla Hermannova nemanželská dcera. Nicméně na její příslušnosti k rodině Gottesmannových to nic nemění.


22. června 2006:

          Další dopis od vídeňského archivu obsahuje kopii notářského záznamu o Malčině úmrtí.

 

V 12. bodu jsou uvedeni nejbližší příbuzní zemřelé. Na 5. řádku čteme "Dospělí sourozenci: Leo Gottesmann, spisovatel, VIII. okres, Josefstädterstr. 52". Je nutno ještě dodávat, že v téže době měl úplně stejné bydliště spisovatel Lev Birinskij???

Lev Birinskij tedy byl Malčin nejstarší bratr - tudíž Lev Birinskij alias Leo Birinski alias Leo Gottesmann byl syn Hermanna Gottesmanna a Čarny Gottesmannové, rozené Berinské.


5. září 2006:

          Z Muzea města New Yorku (Museum of City of New York) se podařilo získat unikátní materiály k newyorským inscenacím Birinského her Nowhere Bound (1935) a The Day Will Come (1944).

Program k Nowhere Bound (46 kb)    Fotografie ze hry The Day Will Come (44 kb)

                                                                Foto © Lucas - Pritchard, New York, 1944
© Museum of the City of New York (Theatre Collection)
: http://www.mcny.org/


30. listopadu 2006:

          Paní Weltmaierové z Německého divadelního muzea v Mnichově se podařilo zjistit poslední dvě divadla z magické premiérové jedenáctky Mumraje: Deutsches Theater v Hannoveru a Stadttheater v Moravské Ostravě. Takže z jedenácti představení globální premiéry v němčině se dvě uskutečnila v "Českých zemích" a bezprostředně zde následovala dvě uvedení v českém překladu (Praha a Brno).

 Stadttheater, dnes Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě (19 kb)

Fotografie převzata z http://www.ndm.cz/historie.php

          Průzkumem dobového německého ostravského tisku jsem zjistil, že tamní premiéra se sice uskutečnila až o den později, tedy v neděli 29. září, termín byl však změněn na poslední chvíli, a to pouze z technických důvodů. Patří tedy tato inscenace ještě do té magické jedenáctky? Inu ... asi ano.


30. ledna 2007:

          Prověřování údajů z nově objevené tiskové zprávy agentury Drei Masken-Verlag (zastupovala Birinského) ze září 1912 - tvrdilo se v ní, že jeho Raskolnikov bude mít již brzy současné premiéry ve vídeňském Burgtheatru, mnichovské Hofbühne a v budapešťském Nemzeti Színház. Zjistilo se, že ani v jednom z nich se Raskolnikov nejspíš vůbec nehrál. Paní Weltmaierová z mnichovského muzea však objevila patrně skutečnou světovou premiéru této hry - poněkud nečekaně se odehrála v knížecím dvorním divadle v durynském městě Gera 9. dubna 1913. Kopie návěští i s poznámkou "Uraufführung" už z Gery dorazila, takže to asi bude pravda.

Světová premiéra Raskolnikova (74 kb)

Poděkování: Stadtmuseum Gera

Podle německé divadelní ročenky připravovali v Geře pro sezónu 1912 / 1913 Mumraj, ostatně jako skoro všude. A takhle to dopadlo.


28. února 2007:

          Národní knihovna ČR opravila údaje o Birinském, uváděné v Databázi národních autorit v tzv. "jmenné autoritě", podle dosavadních výsledků tohoto bádání. Tato změna se zároveň automaticky promítne do elektronického katalogu Národní knihovny ČR a do Souborného katalogu ČR, který je propojen s katalogy zahraničních knihoven a "metakatalogy".
http://sigma.nkp.cz/F (databáze AUT)


10. března 2007:

          Heslo o Birinském bylo zveřejněno na české Wikipedii:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski
První krok k většímu rozšíření informací o něm v podobě dostupné veřejnosti. Postupně budou následovat další hesla, souvisící s Birinského životem a dílem, případně s pátráním po nich.


24. května 2007:

          Formou samizdatu byl knižně vydán český překlad Birinského Raskolnikova, doplněný stručnou historií objevu této hry a pátrání po jejích jevištních osudech, ukázkami dobových kritik (včetně jedné veršované) a životopisným medailonem Lea Birinského. Z německého originálu hru přeložila Kateřina Bohadlová.


8. června 2007:

          V on-line knihovně rakouského tisku, kterou postupně vytváří Rakouská národní knihovna, se podařilo objevit fotografii z vídeňské inscenace Mumraje v roce 1912. Fotografie pochází z vídeňského týdeníku Wiener Bilder (XVII. ročník, číslo 40, 6. října 1912). Autorem je H. Schuhmann.

Revolucionáři sledují setkání Gubernátora s generálem Dernovem (97 kb)

Foto © H. Schuhmann, Wien
© Österreichische Nationalbibliothek, Wien
: http://anno.onb.ac.at/


16. července 2007:

          Na třetí pokus se od newyorské matriky podařilo získat fotokopii Birinského úmrtního listu. Jeho obsah rozhodně nevybočuje z tradice všech dokumentů o Birinského životě: neobsahuje totiž skoro žádné údaje. Potvrzuje datum úmrtí 23. října 1951, upřesňuje místo úmrtí - Lincoln Hospital v Bronxu, v té době zdravotnické zařízení především pro sociálně slabé Newyorčany.

 Lincoln Hospital (83 kb)

Fotografie převzata z http://lincolnomfs.org/history

Rubriky pro údaje o bydlišti, původu, občanství, rodinném stavu a pozůstalých jsou rukopisně přepsány záznamem "unknown". V rubrice o pohřbu je uvedena poznámka "City" - pohřeb měl být zřejmě proveden na náklady obce. Vše tedy svědčí o tom, že Leo Birinski zemřel osamělý a pravděpodobně v bídě. Dále z úmrtního listu vyplývá, že zemřel téměř hned po přijetí do nemocnice - jako by sem byl přivezen již v kritickém stavu. Zemřel však přirozenou smrtí, nešlo o sebevraždu ani o následek trestného činu. Pikantní je údaj o jeho věku: lékař do úmrtního listu zapsal 50 let. Podle všech dosavadních zjištění mu však v okamžiku smrti muselo být 67 let. A tak i ten úplně poslední úřední dokument o jeho životě zakonzervoval omyl či záhadu zcela v duchu jeho celého životopisu. Nebo šlo dokonce o poslední mystifikační vzkaz tohoto svérázného človíčka dějinám divadla a filmu? Skoro se tomu chce věřit. Jako by měl být ten smutný a osamělý konec kdysi slavného divadelníka a filmaře, revolucionáře či kavárenského povaleče, talentovaného dramatika i pustého plagiátora, nepravého sebevraha i bonvivána, kolem nějž vždy kolovaly fámy a legendy všeho druhu, okořeněn ještě jednou, poslední, malinkou mystifikací.


24. října 2007:

          V Eliadově knihovně Divadla Na zábradlí se uskutečnilo scénické čtení Birinského Raskolnikova v překladu Kateřiny Bohadlové. První české provedení této hry připravila režisérka Radka Tesárková se skupinou CO?! pražského divadla Ty-já-tr.

Razumichin, Duňa, Raskolnikov a Pulcherja (27 kb)    Raskolnikov a Zametov (23 kb)

Raskolnikov, Zametov a Razumichin (32 kb)    Raskolnikov a Porfirij (29 kb)

Foto: Lenka Sýkorová (1) a Martina Hüblová (2-4)


14. listopadu 2007:

          Podařilo se získat kopie programů k amsterdamské inscenaci Mumraje v nizozemštině z roku 1914. Hru provozovala společnost N.V. Tooneelvereeniging pod vedením Hermana Heijermanse, který inscenaci
v Grande Théâtre na Amstelstraat 21 zřejmě i režíroval.

 Mumraj v Amsterdamu 16. 1. 1914 (92 kb)

© Theater Instituut Nederland, Amsterdam


30. listopadu 2007:

          Od Francouzské národní knihovny se podařilo získat údaje o uvedení Mumraje ve francouzštině. Premiéra se uskutečnila 1. dubna 1914 v Théâtre de l´Œuvre na rue de Clichy v Paříži.


9. prosince 2007:

          Po delší době zopakovaná návštěva genealogického webu Ancestry.com přinesla naprosto nečekaný výsledek v podobě několika velmi podstatných nálezů.

          Dne 16. září 1927 přistála v New Yorku loď Berengaria společnosti Cunard Line a americký imigrační úředník zaznamenal o jednom z cestujících ze Cherbourgu následující údaje: Birinski Leon (!!); 43 let; ženatý (!!); povoláním autor; občanství Nikaragua (!!); židovská národnost; narozen v Bluefield - Nikaragua (!!); poslední trvalé bydliště Berlín; tamní nejbližší příbuzný - manželka Felicia Birinski (!!), konečný cíl cesty Berlín (proto měl zpáteční jízdenku !!!); do USA přijíždí poprvé; účel cesty - návštěva známého jménem Simon Sutta, bytem New York, 7th Avenue 303; předpokládaná délka pobytu v USA 6 měsíců (!!); výška 5 stop a 7 palců; hnědé vlasy, modré oči.

Pokračování příběhu příště.

 Touto lodí připlul Leo Birinski do USA (54 kb)

          Když odmyslíme nikaragujský kolorit, doplníme informacemi z dalších záznamů nalezených v téže databázi a zvážíme všechny souvislosti, je závěr jednoznačný: Leo Birinski vstoupil poprvé na půdu USA patrně 16. září 1927. Kromě toho nově víme, že v době příjezdu byl ženatý s Felicií rozenou Aschkenasovou, o 18 let mladší pianistkou. O 9 let později při návratu do USA z Honolulu bude již rozvedený, uvede ruskou národnost místo židovské, jenom té Nikaragui zůstane věrný.

Pokračování příběhu příště.

Údaje a fotografie lodi byly převzaty z http://www.ancestry.com/search/


10. prosince 2007:

          Od dánské Královské knihovny se podařilo získat údaje o uvedení Mumraje v dánštině a kopii divadelní cedule k premiéře z 29. listopadu 1913 v divadle Dagmar Theatret v Kodani.

Mumraj v Kodani 29. 11. 1913 (95 kb)

Poděkování: Det Kongelige Bibliotek, Musik- og Teaterafdelingen, København


12. února 2008:

          Na IMDb (Internet Movie Database) byl údaj o narození Birinského opraven podle výsledků tohoto bádání. Navrhovat opravy údajů o úmrtí nejsem oprávněn, nejsa dosti zkušeným "contributorem". Poněkud absurdně tedy byl akceptován ne zcela jistý údaj o narození a odmítnut naprosto jistý údaj o úmrtí.


7. března 2008:

           Rukopisná poznámka "City" v rubrice pro údaje o pohřbu na Birinského úmrtním listu (viz záznam ze dne 16. 7. 2007) indukovala hypotézu, že byl pohřben na náklady obce. Zbývalo zjistit, na kterém hřbitově nechávala obec pochovat nemajetné nebožtíky z Bronxu. Ukázalo se, že existuje jediný takový hřbitov, společný pro celý New York (City Cemetery): od roku 1869 jsou všichni neznámí, nemajetní, bezprizorní atd. zemřelí pohřbíváni na tzv. Potter´s Field v severovýchodní části ostrova Hart Island, který leží na západním konci průlivu Long Island Sound a administrativně patří k Bronxu. Je mezi údajně 750 000 zdejšími pohřbenými i Leo Birinski?
          Od newyorského městského archivu (Municipal Archives) přichází následující jednoznačná informace: Leo Birinski je pohřben na City Cemetery, v hromadném hrobu č. 45, sekce 2, č. 14 (v jednom hromadném hrobu bylo pohřbeno vždy 150 zemřelých). Tato informace jen definitivně potvrzuje smutný paradox, že Leo Birinski ukončil svůj bouřlivý a tvůrčí život osaměle a v naprosté bídě.

                 Po kliknutí se mapa otevře ve vyšší kvalitě.

Hart Island podle map Googlu (20 kb)    Památník osamělým a neznámým zemřelým (21 kb)
 

Hart Island s ptačí perspektivy

Mapa převzata z http://maps.google.com/

Památník osamělým a neznámým zemřelým (1948)

Fotografie převzata z http://www.correctionhistory.org/

Označení hrobů (17 kb) 

Potter´s Field s označníky jednotlivých hromadných hrobů

Fotografie převzata z http://www.lindenwald.com/

          Hart Island dnes spravuje Odbor pro nápravná zařízení města New Yorku, jde o neobydlený ostrov a přístup je sem za normálních okolností přísně zakázán. Pouze trestanci z věznice na ostrově Rikers Island zde pod dohledem dozorců nadále občas pohřbívají neznámé a nemajetné zemřelé. Jednou za rok se zde koná ekumenická bohoslužba za všechny pohřbené. Aktivistka Melinda Huntová natočila v letech 1999 - 2002 o ostrově a o osudech některých zde pohřbených lidí dokumentární film Hart Island - An American Cemetery.


16. května 2008:

          Vydán reprint francouzského překladu Mumraje (La Danse des fous), který vyšel roku 1917 v časopisu La Grande revue. Originál vlastní Francouzská národní knihovna.


2. července 2008:

          Údaj o narození Birinského byl (s odvoláním na IMDb - viz záznam z 12. 2. 2008) opraven podle výsledků tohoto bádání i v jmenné autoritě Francouzské národní knihovny. Z údaje o úmrtí byl oproti IMDb vymazán chybný "prosinec", takže zůstává jen rok a místo.


9. července 2008:

          Na webu pražského Divadla na Vinohradech nalézám v plánu premiér pro sezónu 2008 / 2009 jako poslední plánovanou novinku Birinského Mumraj - první představení se uskuteční 29. května 2009, předpremiéra 1. června a oficiální premiéra 3. června 2009.


9. srpna 2008:

          Heslo o Birinském bylo zveřejněno i na anglické Wikipedii jako další krok k rozšíření informací o něm i v mezinárodním měřítku:
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski
          Zároveň byl ukončen sběr materiálu pro druhý díl sborníku o Birinském. Pravděpodobnost nalezení dalších podstatných dokumentů je v této chvíli již téměř nulová.


27. října 2008:

          Ve Francouzské národní knihovně mezi materiály k francouzské premiéře Mumraje (viz záznam ze dne 30. 11. 2007) byly objeveny novinová fotografie a novinová kresba Birinského z roku 1914. Nejenže jde o jeho teprve třetí a čtvrtou podobenku, ale konečně víme, jak vypadal v době své největší evropské divadelní slávy:

Birinski podle Finkelsteina (35 kb)    Birinski podle fotografa Manuela (29 kb)

Kresba: Sacha Finkelstein (1914)

   Foto: Manuel (1914)

Poděkování: Bibliothèque nationale de France, Département des Arts du spectacle, Paris

A pak že se již nic nenajde!! Kromě toho se ukázalo, že premiéru sice nastudoval Théâtre de l´Œuvre, ale odehrál ji v pronajaté budově Théâtre Antoine na boulevard Strasbourg. A Théâtre Antoine inscenaci po pěti dnech převzal k vlastnímu provozování v pozměněném obsazení.


30. října 2008:

          Česká premiéra Birinského Raskolnikova byla naplánována na podzim 2009. V režii Radky Tesárkové hru nastuduje skupina CO? souboru Ty-já-tr, premiéry se uskuteční v holešovickém Radaru ve dnech 11. a 12. prosince 2009.


21. listopadu 2008:

          Byl vydán druhý díl sborníku s výsledky pátrání a dokumentací získanou za období od března 2004. Kniha je doplněna cédéčkem s elektronickou podobou většiny dokumentů a se všemi objevenými texty Birinského her. Druhou přílohou je CD s historickou nahrávkou rozhlasové hry The Lady Has Plans z dubna 1943.


28. února 2009:

          Podařilo se najít žijící příbuzné Lea Birinského!!! V Haifě žije vdova po synovi Birinského sestry Freide Beile, která zahynula roku 1942 v Auschwitz. A v kibucu Ashdoth -Yaacov u Galilejského jezera žije jeho skutečný synovec, syn sestry Anny, pan Tzvika Arad. Jsme v kontaktu, takže nejsou vyloučena další překvapení. Zatím se našlo několik rodinných fotografií (rodiče, někteří sourozenci), ze vzpomínek a návazně nalezených dokumentů vyplynulo, že Leo nebyl prvorozené dítě, ale měl starší sestru Klaru Saru.
          Kromě toho žije v Akku básník Lev Berinski, pravděpodobně další vzdálený příbuzný.


28. května 2009:

          Byl objeven ruský text Mumraje!!! Otiskli ho pod názvem Chorovod masok v čísle 10 / 2004 časopisu Baltijskije sezony v Sankt Petěrburgu. Ruský bohemista Oleg Malevič hru viděl v 90. letech v Činoherním klubu a se ženou přeložili text z češtiny do ruštiny. Vznikl tedy ruský překlad českého překladu. Později se podaří ruský text získat. A zdá se, že vbrzku dojde i na ruskou premiéru.

Ukázka ruského textu z 1. dějství (61 kb)


29. května 2009:

          První představení Mumraje v inscenaci Divadla na Vinohradech. Oficiální premiéra se uskuteční 3. června.

Další informace: http://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Mumraj
Ukázky a rozhovory: i-DNES, ČT24, ČT2 


14. června 2009:

          Objev další lingvistické perličky. Lev přivezl titulní list německy vydané hry "Mummenschanz (Mumraj). Neu übertragen und eingerichtet von Jiří Vrba und Stephan Stroux". Tedy německý překlad pořízený z českého překladu německé hry!! Vyšel ve Vídni roku 1969, o dva roky později hru hráli ve vídeňském Volkstheatru. Mimochodem: Jiří Vrba stál u zrodu Semaforu, spolurežíroval Člověka z půdy. Od roku 1972 působil 24 let jako režisér v Olomouci. Později se podaří získat kopii textu a materiály k vídeňské inscenaci.


11. prosince 2009:

          Česká premiéra Raskolnikova v divadle Radar. Hraje skupina CO?! souboru Ty-já-tr, režie: Radka Tesárková.

Po kliknutí se obrázky otevřou ve vyšší kvalitě.

Plakát Mirky Hrdinové (25 kb)

Plakát: © Mirka Hrdinová, 2009

Raskolnikov s matkou (40 kb)   Raskolnikovova matka a Razumichin (36 kb)

Paní Svidrigajlovová a ??? (32 kb)   Raskolnikov a Duňa (37 kb)

Nasťa, Raskolnikov a ??? (43 kb)   Zosimov a Raskolnikov (45 kb)

Komisař Zametov a Raskolnikov (28 kb)   Porfirij Petrovič a ??? (38 kb)

Foto: © Markéta Jurná, 2009

Další informace: http://www.ty-ja-tr.cz/predstaveni/raskolnikov.html
Ukázky: AlternativaTV (1) a AlternativaTV (2)


7. ledna 2010:

          Mezi rodinnými dokumenty izraelských příbuzných byl objeven výstřižek s první částí nekrologu Lea Birinského z německy tištěného týdeníku Aufbau, který byl vydáván židovskou komunitou v New Yorku:

 Americký nekrolog (121 kb)

Výstřižek je rukopisně datován rokem 1953, tedy dva roky po úředně doložené Birinského smrti a úředně doloženém pohřbu. Přitom text není formulován jako vzpomínka k výročí úmrtí, ale jako aktuální nekrolog. Uváděný věk 69 let - pokud považujeme rok narození 1884 za věrohodný - by také odpovídal roku úmrtí 1953. Kde je tedy pravda?
          Je snad rukopisný záznam mylný a nekrolog vyšel roku 1951? V tom případě by však Leo byl vlastně o dva roky starší a narodil by se roku 1882? Ale téhož roku se narodila jeho sestra Klara Sara... Byli tedy Klara Sara a  Leo dvojčata? Nebo jsou všechny údaje na výstřižku správné? Pak by se však úmrtní list a úřední záznam o pohřbu na Potter´s Field netýkaly "našeho" Lea, ale někoho jiného... Zemřeli snad v letech 1951 - 1953 v New Yorku dva lidé jménem Leo Birinski? Kdy pak zemřel "náš" Leo a kde je pochován?? Nebo jde o skoro neuvěřitelný double-fault a chybné je vročení i údaj o věku?
          A to se zdálo, že pátrání skončilo!!


8. ledna 2010:

          Objevil se další Mumraj - od listopadu jej hrají v maďarském Pécsi (archiv - fotogalerie).


11. ledna 2010:

          Nekrologický problém ze 7. ledna je vyřešen - zřejmě šlo skutečně o double-fault. Z Kolína nad Rýnem přišla od knihovny Germania Judaica kopie nekrologu z časopisu Aufbau i s bibliografickými údaji - vyšel 7. prosince 1951. Takže autor Molocha a Mumraje zřejmě opravdu zemřel v bídě a v New Yorku roku 1951 a byl pochován v hromadném hrobě.
          Paradoxně teprve teď se objevil první přímý důkaz, že autor Mumraje Leo Birinski (pro slavjanofilské Čechy Lev Birinskij), německo-americký filmový scénárista Leo Birinski a nebožtík Leo Birinski z října 1951 (podle newyorských úřadů) jsou jedna a táž osoba. 


12. května 2010:

          Inscenace Raskolnikova je zařazena do programu Festivalu česko-německo-židovské kultury 9bran, představení se uskuteční 27. června 2010.


27. června 2010:

          Po představení Raskolnikova v rámci Festivalu česko-německo-židovské kultury 9bran se uskutečnil křest / obřízka knižního vydání Dodatků ke druhému dílu.


12. září 2010:

          Inscenace Raskolnikova získala na festivalu FEMAD Poděbrady Cenu za nejlepší inscenaci, Cenu divadelních klubů a ceny za nejlepší herecký výkon v mužské i ženské kategorii.


10. prosince 2010:

          Na IMDb (Internet Movie Database) byl také údaj o úmrtí Birinského opraven podle výsledků tohoto bádání. Konečně to tedy mají správně.


13. března 2011:

          Heslo o Birinském se nečekaně objevilo i na ruské Wikipedii:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лео Бирински (URL nelze prokliknout, zkopírujte je; nebo najděte heslo na české Wiki a kliknutím na hyperlink "V jiných jazycích" vlevo od textu přejděte na ruskou verzi). No, velmi příjemné překvapení.
          A německá Národní knihovna upravila záznam o Birinském ve své jmenné autoritě podle výsledků tohoto bádání.


18. března 2011:

          Sbírka starých rozhlasových programů pana J. Davida Goldina (viz záznam ze dne 21. 4. 2005) vydala další perličku: zvukový záznam rozhlasové hry The Song of Songs, která vznikla podle filmového scénáře napsaného Birinským. Hra se vysílala 20. prosince 1937 na okruhu CBS a v hlavních rolích vystoupila Marlene Dietrich a Douglas Fairbanks Jr. Pan Goldin dal opět k dispozici kopii nahrávky na CD.


18. dubna 2011:

          V soupisu rolí petrohradské herečky Jevgenije Pavlovové se vyskytuje postava Revolucionářka Pavlova ze hry Chorovod masok (viz záznam ze dne 28. 5. 2009). Byl to Mumraj?


3. května 2011:

          Byl to Mumraj!! Hrál se jedinkrát jako absolventské představení divadelního institutu v Jaroslavli 25. června 2010.

Mail od Ženi Pavlovové (262 kb)

Tuto skvělou hru režíroval náš ročníkový vedoucí, režisér Oleg Leonidovič Nagorničnych jako absolventskou inscenaci. Bohužel se již nehraje právě proto, že byla absolventská. Historie objevení této hry je velmi dlouhá. Právě v Česku ji věnovali Kazakovové (umělecká šéfka Akimovova divadla komedie v Petrohradu) a Kazakovová ji předala herci Volkovova divadla Andreji Zubkovovi (druhý učitel našeho ročníku).
(...)
Všichni jsme si hru zamilovali. Diváci přijali inscenaci s velkým překvapením a radostí. Já bych Chorovod masek hrála velmi ráda i teď.
(...)
Všechny nás dostal rok vzniku hry i objektivita názorů na revoluční události té doby. Moc ráda bych tuto hru někdy inscenovala, protože jsem se nesetkala se zajímavějším a přesnějším dílem na toto téma. S úctou. Jevgenija Pavlova.

Zbývá doplnit, že v Divadle komedie N. P. Akimova měl pohostinsky režírovat Ivan Rajmont a snažil se prosadit právě Mumraj. Vedení divadla se hra marketingově příliš nezamlouvala, nakonec sešlo z celého hostování. A hru dostali k dispozici studenti.


25. května 2011:

          Heslo o Birinském, sestavené na základě výsledků tohoto bádání, vyšlo v oficiálním hamburském slovníku německojazyčného filmu CineGraph-Lexikon.

Po kliknutí se obrázek otevře celý a ve vyšší kvalitě.

První strana hesla o Birinském v Cinegraph-Lexikonu.

CineGraph – Lexikon zum deutschsprachigen Film, 50. Lieferung.


7. června 2011:

          Heslo o Birinském bylo zveřejněno i na německé Wikipedii jako další krok k rozšíření informací o něm i v mezinárodním měřítku:
https://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski
Podle dohody se tak stalo bezprostředně po vydání hesla v CineGraph-Lexikon.


16. července 2011:

           Ještě jednu mezeru v pátrání bylo nutno zaplnit - jak to vlastně bylo s Mumrajem v Polsku? No - hrál se! Polský název zněl Taniec czynowników - po devíti letech se tedy vysvětlilo, co je Ples honorace (viz úvod tohoto textu). A jeho uvádění mělo zvláštní politické konotace. V rakouské a německé části rozděleného Polska byl uveden brzy po německé premiéře - nejprve v lednu 1913 ve Lvově (Lembergu), pak v Krakově a Poznani. Zato v ruské části Polska si divadelníci počkali až do momentu, kdy v srpnu 1915 ruská armáda musela ustoupit před nepřátelskou ofenzívou. Pak se ale hned koncem září Mumraj objevil ve Varšavě a rychle následovala další tři uvedení. Také poslední polská inscenace vznikla za zvláštních okolností. Roku 1922 byl Taniec czynowników uveden ve Vilně (Vilnjusu) hned poté, kdy byla tzv. Střední Litva (včetně Vilna) po dlouhých tahanicích připojena k Polsku. A pak už byl Mumraj na 47 let globálně zapomenut (viz záznam ze 14. 6. 2009).

Po kliknutí se obrázek otevře ve vyšší kvalitě.

Taniec czynowników w Ogrodzie Saskim.

Oznámení o jedné z repríz ve varšavském Letním divadle.

Poděkování: Muzeum Teatralne - Teatr Wielky, Warszawa


27. července 2011:

          Z archivu krakovského divadla Teatr im. Juliusza Słowackiego se podařilo získat fotokopii režijní knihy s polským textem Mumraje z roku 1913.


9. září 2011:

          Od British Library se podařilo získat fotokopii zpěvníčku písní ke hře The Merry Martyr, což měla být hudební komedie podle Mumraje a měla být uvedena v New Yorku v sezóně 1913/14  (viz záznam z 9. 5. 2006). Jak však napsal kritik M. H. Kelly, "zemřela předčasnou americkou smrtí". Zbyl po ní jen ten zpěvníček. Získat kopii trvalo z různých důvodů pět let.

                 Po kliknutí se obrázek otevře ve vyšší kvalitě.

Obálka zpěvníčku

Zdroj: British Library, London


13. září 2012:

          Na webu se podařilo objevit fotografie z jednorázové inscenace Mumraje v Jaroslavli (viz záznam z 3. 5. 2011). Jeden příklad: Anastasia Molčanova v roli Revolucionářky, nejspíše Máši.

Po kliknutí se obrázek otevře ve vyšší kvalitě.

Revolucionářka (patrně Máša) v Jaroslavli.

Ze záhadných důvodů jsou fotografie umístěny na jakémsi siamském webu. Přesný odkaz se sem kvůli thajským fontům a azbuce přímo v adrese nepodařilo vložit jako fungující link (zkopírovat by to však mělo jít).

Zdroj: http://www.siamanswer.com/รูปภาพ/Бирински/1 (URL zkopírujte, nelze prokliknout)


26. listopadu 2012:

          Díky Googlu se podařilo najít soukromý archiv naskenovaných starých novin ze státu New York "Fultonhistory". Birinského se týkají 104 články, mezi nimi např. i pár recenzí na newyorský Mumraj z roku 1912.


17. prosince 2012:

          Na webu YouTube se našel videoklip se scénou zatčení Generála Dernova z inscenace Mumraje v maďarském divadle Szegedi Nemzeti Színház z roku 1994:

http://www.youtube.com/watch?v=DIS2VqLMsFE


27. května a 26. června 2013:

          Heslo o Birinském se nečekaně objevilo i na ukrajinské a posléze francouzské Wikipedii:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лео_Бірінськи (URL nelze prokliknout, zkopírujte je; nebo najděte heslo na české Wiki a kliknutím na hyperlink "V jiných jazycích" vlevo od textu přejděte na ukrajinskou verzi). Zkrácená verze hesla v angličtině, byť to není přiznáno. Na můj vkus je tam příliš mnoho chyb a nepřesností.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski Zkrácená verze hesla v angličtině (přiznaně a přesněji).


20. února 2014:

          V katalogu Státní knihovny v Berlíně byl objeven záznam o existenci Birinského fotografie, která byla pořízena asi roku 1910 v Gdaňsku. Během několika dnů se podařilo získat její kopii. Původní radost z objevu zatím nejstarší podobenky Lea Birinského rychle vystřídal pocit, že je spíše zaděláno na další neřešitelnou záhadu.

Je tento Leo Gottesmann Birinski?                     Birinski podle fotografa Manuela (29 kb)

Poděkování: Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz
(Handschriftenabteilung), Berlin

Kdo je tento podepsaný Leo Gottesmann??? Je to skutečně Birinski? Porovnání s pařížskou novinovou fotografií z roku 1914 rozhodně nedává jistotu, že jde o téhož člověka. Určité podobné rysy lze objevit, ale rozdíly asi převažují. Navíc jménem Gottesmann by se Birinski podepsal asi nejpozději roku 1906 nebo 1907. A co by v té době dělal v Gdaňsku? Ale na druhou stranu... Na rubu fotografie je rukopisně napsáno „Russe“. A právě Birinski přece tak trochu „Russe“ byl. A jméno Gottesmann se v Rusku vlastně nevyskytovalo...
Zdá se, že tato fotografie zůstane už navždy záhadou.


4. března 2014:

          Na genealogickém webu Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů (mormonů) se podařilo najít fotografii Leovy manželky, paní Felicie Birinski. Pochází z registrační karty pro vstup do Brazílie, která byla vydána 9. března 1950. Vyplývá z ní, že paní Birinská v té době zřejmě žila trvale v Buenos Aires.

 Felicia Birinski (1950).

Fotografie a údaje byly převzaty z http://www.familysearch.org


27. března 2014:

          Na webu jihlavské Divadelní společnosti Hobit nalezeny fotografie z tamní inscenace Mumraje (1998):

http://hobit.hu.cz/fotky/mumraj/index.html


21. května 2014:

          Závěr porovnání dvou fotografií (viz záznam z 20. 2. 2014) soudní znalkyní RNDr. Hanou Eliášovou Ph.D. z Kriminalistického ústavu Policie ČR: na fotografiích jsou dva různí lidé. Zůstává jen otázka, kdo je Leo Gottesmann na fotografii z Gdaňsku.
          V katalogu knihovny zůstává fotografie popsána jako portrét Leo Birinského. Jmenná autorita Německé národní knihovny totiž Gottesmanna jako variantní Birinského jméno uvádí (viz záznam z 13. 3. 2011). Jde tedy o první mystifikaci, která vznikla na základě výsledků tohoto pátrání.


28. ledna 2015:

          Heslo o Birinském se ze záhadných důvodů objevilo na Wikipedii v malgaštině:
https://mg.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski. Po pravdě řečeno se toho zde o něm moc nedozvíme, a to nejen kvůli jazykové bariéře.


8. března 2017:

          Mailem přichází pozvánka na premiéru Tance bláznů v Činoherném klubu. Uskuteční se 21. dubna 2017 v režii Ladislava Smočka.


21. dubna 2017:

          Premiéra Tance bláznů v Činoherném klubu.


Hledal jsem Birinského - nabídka na CD s deníkem celého pátrání.
Máte-li jakékoliv informace k osobě Lva Birinského, dejte je, prosím, vědět. Máte-li naopak dotazy, zeptejte se. Vše můžete směrovat na e-mail.
Za každou zprávu předem děkuji.

If You know anything about Leo Birinski, please send me a word: e-mail. Thank You very much.

Wissen Sie etwas von Leo Birinski? Bitte um Nachricht: e-mail. Vielen Dank.


Pokračování na Birinského ŽIVOTOPIS v momentálně aktuální podobě.
Návrat na ÚVOD textu o pátrání po Birinském.

Další zdroje informací:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski
https://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лео Бирински
(URL zkopírujte, nelze prokliknout)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лео_Бірінськи
(obsahuje chyby; URL zkopírujte, nelze prokliknout)
https://mg.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski

Zpět na domovskou stránku divadla: